Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi našimi zákazníky jako kupujícími a společností Lignus Frýdek-Místek s.r.o., se sídlem 739 04 Pražmo, IČO: 25882244, jakožto provozovatelem internetových stránek www.lignusfm.cz (dále jen LIGNUS-HUSQVARNA).

I. Objednávka zboží

 1. Zboží lze vybrat prohlížením katalogu e-shopu. Vyhledané zboží vkládá zákazník do objednávky kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Pokud to v popisu zboží není výslovně uvedeno, není příslušenství součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
 2. Zákazník je informován o názvu a hlavních charakteristikách zboží a jeho ceně před nákupem zboží. U všech cen je uvedená informace, zda se jedná o cenu bez DPH nebo s DPH. Ceny mohou být průběžně měněny v návaznosti na tržní situaci. Platnost akčních cen je uvedena v Aktuální nabídce vždy u příslušné akce. Při objednání zboží zákazník dostane zboží za cenu uvedenou v objednávce. Cena se stává platnou v okamžiku potvrzení objednávky dle bodu II/4 obchodních podmínek. V případě, že mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží dojde ke změně ceny zboží, zůstává v platnosti cena, za kterou zákazník zboží objednal a která je uvedena v potvrzené objednávce.

II. Potvrzení objednávky zboží

 1. Závazné objednání zboží a uzavření kupní smlouvy je podmíněno řádným vyplněním objednávky. Objednávka obsahuje jméno a příjmení, adresu (popř. sídlo firmy, IČ a DIČ) a telefon (nutná podmínka nákupu, jelikož LIGNUS-HUSQVARNA objednávky potvrzuje telefonicky). Volání na všechna telefonní čísla uvedená na stránce www.lignusfm.cz jsou účtována za běžné tarify tuzemských operátorů.
 2. Poté, co zákazník vloží do objednávky zboží, zvolí požadovaný způsob dopravy zboží a požadovaný způsob platby zboží.
 3. Webovskou stránku www.lignusfm.cz lze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. K jejímu uzavření dojde okamžikem, kdy zákazník odešle objednávku zboží spolu s vyplněným údajem o způsobu dopravy zboží a jeho platbě a LIGNUS-HUSQVARNA objednávku potvrdí.
 4. Objednávku zákazníka potvrdí LIGNUS-HUSQVARNA telefonicky nebo e-mailem na zákazníkem uvedený telefon resp. e-mailovou adresu, a to nejpozději druhý pracovní den.

III. Placení zboží

 1. Zboží lze zaplatit při jeho předání a převzetí (platba dobírkou) nebo předem bezhotovostním převodem na účet uvedený na zálohové faktuře nebo v hotovosti v nejbližší provozovně LIGNUS-HUSQVARNA.

IV. Doručení zboží a náklady na dodání zboží

Naše zboží dodáváme pouze v rámci České republiky.

Způsoby doručení zboží LIGNUS-HUSQVARNA zákazníkovi jsou (pro dané druhy zboží) tyto:

 1. Osobní odběr přímo ve vybrané provozovně LIGNUS-HUSQVARNA - (vše včetně motorových celků zn. Husqvarna) – zdarma
 2. Dopravou LIGNUS-HUSQVARNA - (vše včetně motorových celků zn. Husqvarna)
  • komunální technika, traktory a ridery zdarma po celé ČR
  • všechno ostatní do 50 km paušál pošty/dopravní služby podle hmotnosti zásilky, nad 50 km dle aktuálního ceníku dopravného LIGNUS
 3. Dopravní službou externí - (vše kromě motorových celků zn. Husqvarna a paliva Power XP) - paušál za dopravní služby
 4. Českou poštou obchodním balíkem - (vše do 30 kg hmotnosti zásilky kromě motorových celků zn. Husqvarna a paliva Power XP) - paušál za poštovní služby

Způsoby platby:

 1. Hotově nebo předem (na fakturu) pro způsoby doručení 1.) a 2.)
  U všech nákupů přijímáme platební karty
 2. na dobírku nebo předem (na fakturu) pro způsoby doručení 3.) a 4.).

Obecná pravidla:

 1. Všechny náklady (kromě nákladů na skutečně odjeté kilometry dopravy LIGNUS) budou uvedeny u popisu služby v objednávce před jejím odesláním.
 2. Vzhledem ke kvalitě a tradici značky Husqvarna, nelze motorové celky značky Husqvarna zasílat bez jejich předvedení a řádného zaškolení obsluhy. Tento zákaznický servis Vám bezplatně provedou naši prodavači a technici při nákupu/převzetí stroje na naší provozovně, nebo po dohodě přímo u Vás.
 3. Příslušenství, náhradní díly, nářadí a ochranné pomůcky všech značek včetně zn. Husqvarna je možno zasílat na dobírku.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že zboží bylo objednáno formou internetového prodeje a dodavatel při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v souladu s Novým občanským zákoníkem (zboží neodpovídá kupní smlouvě), je zákazník oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží (§1820 a §1829 NOZ). Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy si zákazník zboží osobně vybral a zakoupil v provozovnách LIGNUS-HUSQVARNA.
 2. Rozhodne-li se zákazník od kupní smlouvy odstoupit v souladu s odst. 1, je povinen informovat o odstoupení LIGNUS-HUSQVARNA, a to poštou nebo e-mailem na adresu info@lignusfm.cz a poté zboží doručit na adresu LIGNUS-HUSQVARNA spolu s přiloženou kopií dopisu o odstoupení. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu LIGNUS-HUSQVARNA musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi a dodacím listem. Zákazník je povinen použít takový balící papír nebo karton, aby během přepravy nedošlo k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 3. LIGNUS-HUSQVARNA vrátí zákazníkovi všechny zákazníkem uhrazené finanční částky za dodání zboží nejpozději 14 dnů poté, co budou splněny podmínky pro doručení zboží LIGNUS-HUSQVARNA stanovené článkem č.2.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Zákazník bere na vědomí, že údaje jím poskytnuté můžou mít charakter osobních údajů. Zákazník uděluje LIGNUS-HUSQVARNA oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat poskytnuté osobní údaje, avšak výlučně pro účely informačních, popř. účtovacích systémů LIGNUS-HUSQVARNA, a pro případnou další komunikaci se zákazníkem. Zákazník byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn své zmocnění kdykoliv odvolat.
 2. LIGNUS-HUSQVARNA se zavazuje, že neposkytne jakékoliv údaje získané od zákazníka třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jednalo-li by se o informace již veřejně přístupné.
 3. LIGNUS-HUSQVARNA je oprávněno využít emailovou adresu zákazníka, popř. jeho poštovní adresu, k zasílání informací o svých obchodních aktivitách. Tyto emaily mají pouze informační charakter a nejsou považovány za tzv. spamy. LIGNUS-HUSQVARNA však není oprávněno emailovou nebo poštovní adresu zákazníka poskytnout třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka. Nemá-li zákazník zájem získávat tyto informace, oznámí tuto skutečnost LIGNUS-HUSQVARNA, na formuláři objednávky, nebo prostřednictvím emailu na adresu info@lignusfm.cz.
 4. LIGNUS-HUSQVARNA věnuje maximální pozornost bezpečnosti a ochraně osobních údajů zákazníka a podniká přiměřená opatření, aby ochranu údajů zachovalo na úrovni standardního zabezpečení. LIGNUS-HUSQVARNA však neodpovídá za únik informací způsobených těmi, kdo se pokusili obejít bezpečnostní opatření nebo se napojili na přenosy přes Internet (hackeři, atd.).
 5. Stránka využívá služeb Heuréky a Zboží.

VII. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky LIGNUS-HUSQVARNA se řídí reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. LIGNUS-HUSQVARNA je výhradním vlastníkem práv z duševního vlastnictví, která se týkají jakýchkoliv služeb či produktů na www.lignusfm.cz. Zákazník není oprávněn tyto služby či produkty využívat k jakýmkoliv komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu LIGNUS-HUSQVARNA.
 2. LIGNUS-HUSQVARNA si vyhrazuje právo změny podmínek, přičemž není povinno zákazníka o změnách předem informovat. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.lignusfm.cz.
 3. Případy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, v ostatních případech zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Formuláře ke stažení

 1. Formulář pro výměnu zboží do 14 dnů
 2. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
 3. Reklamační list