Ochrana hlavy, sluchu a očí jsou klíčové aspekty pracovní ochrany. Ochranné helmy jsou základním prvky ochrany hlavy. Chrání před pády, nárazy a úrazy na pracovišti. Sluchátka jsou používána k ochraně sluchu před nadměrným hlukem. Existují různé typy sluchátek, včetně náhlavních sluchátek nebo sluchátek s vložkami do uší, které snižují hladinu hluku a chrání sluch. Ochranné brýle jsou navrženy k ochraně očí před nebezpečnými částicemi, třískami, chemikáliemi, UV zářením a dalšími riziky.