Pracovní ochranné prvky a oblečení jsou důležité pro zajištění bezpečnosti při práci v různých odvětvích a prostředích. Některé z nejběžnějších pracovních ochranných prvků a oblečení zahrnují zejména: ochranné brýle, ochranné masky a respirátory, ochranné helmy, ochranné rukavice, ochranné obleky a kombinézy.

Žádná položka