Slouží pro obru, vyorávání brambor, vláčení branami atd. Je kompatibilní s nastavovacími tělesy jednoosých malotraktorů. Zdvíhání pákou která je umístěna vedle sedadla obsluhy. Součástí je držák závaží, který přispívá k lepšímu přítlaku připojeného příslušenství.